Сириус/Sirius

+381 63 75 108 75 (whatsapp)
telegram: @zojlzojl

email: [email protected]

Ако читате овај текст, вероватно сте нашли црну мачку.
Молимо контактирајте власника мачке користећи горе наведене контакт информације.

Если вы читаете этот текст, вероятно, вы нашли чёрного кота.
Пожалуйста, свяжитесь с хозяином кота, используя эти контакты.

If you're reading this text, you probably found a black cat.
Please contact with the cat's owner using the contact details above.